Last modified Name Description
URL Talabalar uchun qo'llanma

moodle.dtpi.uz masofaviy ta'lim platformasidan foydalanish yo'riqnomasi

Folder DARS JADVALI